Υπηρεσίες Μηχανικού

Συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με τη σύγχρονη αισθητική και τη γνώση με τη δημιουργικότητα το αρχιτεκτονικό μας γραφείο προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Έκδοση οικοδομικής άδειας
  • Άδειες μικρής κλίμακας
  • Επίβλεψη έργου
  • Αποτύπωση τοπογραφικών
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Βεβαιώσεις μηχανικού
  • Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και καταστημάτων
  • Ενεργειακά πιστοποιητικά